Тренер-Education № 6 2014 год

Опубликовано: 11.10.2018

Анонс

Тренер- E ducation  № 6  2014 ж.

Құрметті оқырмандар, дәстүрлі «Тұлға»   айдарында Сіздер Ресейдің ғалымы, педагогика ғылымдарының докторы, профессор, Халықаралық педагогикалық академияның корреспондент мүшесі, К.Д.Ушинский медалінің иегері Димухаметов Рыфкат Салиховичпен кездесесіздер.  Оның «фасилитация - әлеуметтендірудің тиімді механизмі» мақаласы заманауи Next өскелең тұлғаны әлеуметтендіруге арналған «Жаңа Ресей білім беруі құндылықтардың жаңа жүйесіне тезірек үйреніп, болашаққа өз көзқарасын қалыптастырған жастарға сүйене отырып, көпшілік ой-сананы өзгерту».

Жаңа жыл қарсаңында – қорытынды шығаратын уақыт, демек оқырмандарға «Өрлеу» БАҰО» АҚ басқармасының төрайымы, педагогикалық ғалымдар докторы, профессор, Қазақстанның еңбек сіңірген қайтакері, ҚР «Ұлттық академия ғылымы» құрметті мүшесі Г.К. Ахметованың «БІЛІМ БЕРУ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ЖҮЙЕСІН ЖАҢАРТУ ҚАРҚЫНЫ» тақырыбында «Өрлеу» БАҰО» АҚ деңгейлік курстарда біліктілігін арттыру бойынша қызметі туралы талданған мақала қызықты болады.

 «Кеңейтілген жоспар»   айдарында 2014 жылғы «ЖЫЛ ҮЗДІК МҰҒАЛІМІ »  республикалық конкурстың жүлдегері, Қостанай қаласы, №2 орта мектептің орыс тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі О.В. Мухортованың «21 ғасыр сыныбындағы бағалау» тақырыбындағы практикалық шеберлік-сыныбы мен оның мұғалім мамандығына деген көзқарасы барлық оқырмандарға пайдалы болады деп сенеміз.

   « Пікірталас »   айдарында «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы Қостанай облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының бас оқытушысы А.Г. Махмутова ұсынған клиптік ойлау тақырыбындағы талқылаулар жалғасуда.  Жылдың соңғы номерінде автор сұрақтарға жауап беріп, аталған мақаладағы пікірлерге ойлауды дамытудың эйдеттік әдістерін ұсынып отыр.  

 «Біліктілік емтиханы (БЕ) –      тренердің табыстылығының куәсі ме, әлде мұғалімнің кәсіби дамуындағы өзгерістің көрсеткіші ме?»- тақырыбы Сізді толғандыра ма? Осы туралы кейбір ойлар - 2014 жылдың 6 номерінде!

Бұрнығыдай «Тренерлік клуб»   айдары көлемі мен мазмұны  бойынша әртүрлі, авторлары ұсынған тақырыптар – диалогты оқыту, сыни тұрғыдан ойлау, бағалау, топтық жұмыс және т.б.  

   «Тәжірибе»  айдары  мұғалімдердің оқыту практикасындағы өзгерістерді ұсынады. 

Журналда Қостанай облысының желілік қоғамдастық сайтында жарияланған журнал туралы пікірлер бойынша өткен конкурстың жеңімпаздарының пікірлері қатысады.  Олардың журнал туралы шын көңілдері мен жетілдіру бойынша ұсыныстары журналдың редакциялық одағын шабыттандырады. 

 

Бұл номерде жаңа бет пайда болды  – «PISAға  дайындаламыз»: Сіздерге логикалық ойлау мен функционалды сауаттылықты дамыту бойынша логикалық есептер ұсынылған. 

Құрметті сертификатталған мұғалімдер мен тренерлер!

«Тренер-Education» журналын насихатталуы бұл республика мектептерінде оқу мен оқытудың сапасын арттыру бойынша идеяларымен бөлісу алаңы және Сіздің Республиканың білім беру саласындағы көшбасшысы ретіндегі міндетіңіз! 

Журналдың жаңа номерін ала отырып, Сіздерді қызықтыратын тақырыптар туралы жаңа білім алып және өздеріңіздің табысты мансаптарыңыз үшін келесі қадам ала аласыздар!

Біз жариялау үшін мақалаларды тек қана Қазақстан мұғалімдерінен ғана емес, сонымен қатар әлемнің басқа нүктелерінің жаңалықтарын, очерктерін қуана басылымға шығару үшін күтеміз. 

 Журналдың жұмыс тілдері – қазақша, орысша, ағылшынша.

Басылымға жариялау шарттары мен журналды алу туралы ақпаратты келесі сілтемеден таба аласыздар: http://www.orley-kost.kz/index.php/ru/trebovaniya-k-oformleniyu/620-trener-education

 

Анонс

Тренер- E ducation  № 6  2014г.

Уважаемые    читатели,  традиционно  в    рубрике   «Персона»   вы   встретитесь  с  учёным, на этот раз  из  России,  Димухаметовым   Рыфкатом  Салиховичем ,  доктором  педагогических  наук, профессором, член-корреспондентом Международной педагогической академии, обладателем медали К.Д. Ушинского.  Его статья «фасилитация   как   эффективный   механизм   социализации» посвящена  социализации  личности  современного  поколения  Next: «образование новой России терпеливо изменяет массовое сознание, опираясь при этом на молодое поколение, которое  быстрее  адаптировалось  к  новой системе  ценностей, выработало  свой  взгляд  на  будущее». 

 Канун  Нового  года  - время  подводить  итоги, в  этом плане  читателям  будет  интересна  статья – анализ   Ахметовой Г.К., председателя правления АО «НЦПК «Өрлеу», доктора  педагогических  наук, профессора, заслуженного  деятеля  Казахстана,  почётного   члена  «Национальной  академии   наук»  РК  «МАСШТАБНОСТЬ   МОДЕРНИЗАЦИИ  СИСТЕМЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ  РАБОТНИКОВ  ОБРАЗОВАНИЯ» о деятельности АО «НЦПК «Өрлеу» по повышению квалификации  педагогов на  уровневых  курсах.

«Крупным  планом»    показана   победитель  республиканского  конкурса  «ЛУЧШИЙ   УЧИТЕЛЬ  ГОДА»    2014г.  Мухортова О.В., учитель русского  языка  и  литературы  средней школы  №  2  г. Костаная,всем читателем  может  быть  полезен её  взгляд  на  профессию учителя и  практический  мастер- класс  « Оценивание  в  классе 21 века».                                               

В  рубрике  «Дискуссия»  продолжается  обсуждение  темы клипового  мышления, которую  предложила   Махмутова  А. Г., старший преподаватель филиала  акционерного общества «Национальный центр повышения  квалификации  «Өрлеу»  Институт повышения квалификации педагогических  работников  по Костанайской  области». В  последнем  номере  года  автор  даёт  ответы  на  вопросы, поставленные  в  откликах на  данную статью, предлагает  эйдетические  методы  развития мышления.

          « Квалификационный  экзамен (КЭ) – свидетельство  успешности  тренера или показатель  изменений  в профессиональном  развитии  учителей » - вас  волнует   эта   тема?  Некоторые размышления об этом  – в номере   6  за  2014г.!

Как  всегда  объёмна  и  разнообразна  по  содержанию  рубрика «Тренерский  клуб»,   темы, по которым  пишут авторы- диалоговое обучение, критическое мышление, оценивание, групповая работа и др.

Рубрика    «Опыт»   представляет  опыт  учителей  по изменению своей практики    преподавания.

В   номере     участвуют   победители   конкурса  отзывов  о журнале, объявленного  на  сайте  сетевого сообщества  Костанайской  области. Их искренние  впечатления  от  журнала  и  рекомендации по его улучшению  вдохновляют  редакционный  совет  журнала.

Новая  страничка  появилась  в  этом номере – «Готовимся  к   PISA »: вам предложены   логические   задачи  для  развития  логического  мышления и  функциональной  грамотности.

Уважаемые   сертифицированные   учителя  и  тренеры!

Популяризация  журнала  «Тренер- E ducation»    как  площадки обмена идеями  по улучшению качества преподавания и обучения  в школах республики –  ваша  задача  как  лидера  в образовании республики!

Приобретая  очередной номер журнала, вы  получаете новые знания по интересующей  вас  теме и делаете   следующий  шаг    в  вашей  успешной карьере!

Мы  ждем  материал  для  опубликования  не  только  от  учителей  Казахстана, но с удовольствием  опубликуем  статью,  очерк,  новости  наших  читателей  из любой  точки планеты.

 Рабочие  языки  журнала - казахский, русский, английский.

Ознакомится с условиями публикации и приобретения журнала вы можете   перейдя по ссылке:  http://www.orley-kost.kz/index.php/ru/trebovaniya-k-oformleniyu/620-trener-education

 

 

rss